Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

Nye vilkår og betingelser, gjeldende fra 01.08.21: PDF

INFORMASJON OM OSS

Disse vilkårene gjelder for nettstedet www.goodiebox.io, de abonnementtjenester som tilbys på Nettstedet ("Abonnementene") og de produkter eller gavekort som leveres i samsvar med Abonnementene. Med "Produkt" menes din Goodiebox.

Les nøye gjennom disse vilkårene. Ved å benytte Nettstedet eller søke om Abonnement via Nettstedet godkjenner du vilkårene og godtar å være bundet av dem. Skriv gjerne ut en kopi som referanse.

Les også vår Personvernerklæring.

Hvis du ikke aksepterer vilkårene kan du ikke søke om Abonnement hos Nettstedet.

“Vi” er: Goodiebox ApS CVR nr.: 34087288 Artillerivej 86, 5.sal DK-2300 København Danmark

1. SØKNAD OG PLIKTER

1.1. Du får bare søke om Abonnement hvis du er minst 18 år gammel. Vi ber deg også om å observere at du på Nettstedet kun kan skrive kontrakt for Abonnement med leveranse av Produkter til norsk adresse. 1.2. Når du har søkt om Abonnement via Nettstedet bekrefter vi mottak gjennom å sende en melding til den e-postadressen du har oppgitt. Avtalen mellom deg og oss er inngått først når vi i en ny e-post bekrefter at et Produkt er eller kommer til å bli sendt til deg. 1.3 Avtalen om Abonnement innebærer at du en gang per kalendermåned får leveranse av et Produkt til en av deg angitt adresse. Visse spesielle Abonnement (f.eks. "Limited Edition-bokser") kan være begrenset til en leveranse der avtalen kun gjeller for den leveransen og automatisk opphører etterpå. Produktet består vanligvis av flere ulike varer som leveres i en spesiell emballasje - en Goodiebox. 1.4 Vi forbeholder oss retten til å avstå fra å inngå en avtale med deg uten å oppgi grunn.

2. PRISER

2.1 Med unntak av åpenlyse skrivefeil gjelder de priser og fraktkostnader som fra tid til annen står skrevet på Nettstedet. Prisene er i norske kroner. 2.2 Prisen for et Abonnement består vanligvis av en gjentatt periodisk avgift (f.eks. en månedsavgift). De prisene som gjelder for ditt Abonnement oppgis i forbindelse med din bestilling av Abonnementet. 2.3 Priser og fraktkostnader kan endres fra tid til annen. Med unntak for det som står i 6.3, er du bunnet til de priser som gjaldt på det tidspunktet du bestilte Abonnementet, med mindre vi informerer deg om prisendringer og du innen 60 dager fra den dagen slik informasjon ble sendt ut, gir oss beskjed om at du ikke aksepterer slike endrede vilkår (hvorpå Abonnementet umiddelbart opphører).

3. BETALING

3.1. Gjennom Abonnementet binder du deg til å betale den periodiske avgiften fram til Abonnementet opphører. 3.2. Den første avgiften skal betales i forbindelse med din søknad om Abonnement og påfølgende avgifter utgår vanligvis den 1 hver kalendermåned for Goodiebox. Hvis din søknad ikke bevilges (se punkt 2.4) kommer det imidlertid ikke til å utgå noen avgift. Ved tidsbestemte abonnement på 6 og 12 måneder utgår avgiften ved søknad av abonnement. Hvis abonnementet ikke blir avsluttet i tide, så forlenges det med ytterligere 6 eller 12 måneder. 3.3. Betaling skal skje med kreditt- eller bankkort (Visa eller MasterCard). Du godkjenner at vi får debitere ditt kreditt- eller bankkort de periodiske avgiftene uten ekstra godkjenning fram til det at du bytter betalingsmåte og/eller oppdaterer betalingsinformasjonen din via din konto på Nettstedet. 3.4. Betalingen kan også skje med av oss utstedt verdikupong eller gavekort (i henhold til vilkårene for verdikupongen eller gavekortet). 3.5. Vi forbeholder oss retten til å gjøre en kredittopplysning på deg.

4. LEVERINGSTIDER

4.1. Etter inngått Abonnement kommer et Produkt til å leveres til deg en gang hver kalendermåned (Goodiebox). Avhengig av når i løpet av kalendermåneden din bestilling av Abonnementet kommer inn, vil det første Produktet bli leveret i løpet av samme kalendermåned eller neste. Beregnet leveringstid angis ved bestillingen av Abonnement. Produktet leveres vanligvis i midten av hver kalendermåned. 4.2. Hvis et Produkt tar slutt forbeholder vi oss retten til ikke å levere noe Produkt den aktuelle kalendermåneden. Det kommer i så fall ikke heller noen avgift for denne måneden. 4.3. I det tilfellet at din eske er levert til et av postens utleveringssteder har du selv ansvar for å hente ut esken samt å bekrefte at Goodiebox har din korrekte leveringsadresse. I det tilfellet esken leveres i din postkasse (alternativt på døren) har du ansvar for at Goodiebox har din korrekte leveringsadresse, slik at esken kan leveres. Hvis du ikke henter ut din eske fra et av postens utleveringssteder etter at du har fått en leveringsinformasjon om at esken finnes klar til utlevering, og at esken har blitt returnert til Goodiebox må du aktivt kontakte Goodiebox for at esken skal bli sendt på nytt, eventuelt erstattet. Det samme gjelder i det tilfellet at esken har blitt returnert til oss da den ikke har kunnet blitt levert i din postkasse (alternativt på døren) på grunn av at du ikke har oppgitt riktig leveringsadresse. Hvis vi ikke hører fra deg innen 60 dager etter vi har mottatt din eske i retur vil du ikke få den uopphentede esken erstattet. I dette tilfellet anses kjøpet av den spesifikke esken som hevet og du vil selv være erstattninsskyldig for de kostnadene som har oppstått på grunn av at esken ikke er uthentet.

5. OPPSIGELSE OG AUTOMATISK FORLENGELSE

5.1. Både du og vi får når som helst, uten å måtte oppgi grunn, avslutte Abonnementet til opphør ved utløpet av den gjeldende abonnementperioden. 5.2. Du sier opp Abonnementet inne på din Goodiebox-profil eller ved å kontakte oss på [email protected] Ditt abonnement må avsluttes før den 01. neste måned hvis du ikke vil ha neste måneds boks. 5.3. Hvis abonnementet ikke har blitt sagt opp ved utgangen av den innledende abonnementperioden på en måned, forlenges Abonnementet automatisk med en måned av gangen med den ordinære prisen for aktuelt abonnement (eksklusive eventuelle rabatter). Dette gjelder dog ikke for Abonnement som kun omfatter en leveranse ("Limited Edition"-esker).

6. ANGRERETT

6.1. I henhold til Angrefristloven gjelder full returrett i 14 dager ("Angrefristen") fra tidspunktet du mottar Produktet, dersom du ikke ønsker det. Angrefristen skal imidlertid alltid omfatte minst syv arbeidsdager. 6.2. Du kan utøve din rett til å angre kun hvis Produktet holdes i vesentlig uforandret tilstand. Dette gjelder imidlertid ikke hvis Produktet har blitt ødelagt eller forandret på grunn av handling som har vært nødvendige for å undersøke den eller på grunn av noen omstendighet som ikke kan henføres til deg. 6.3 Du utøver din angrerett gjennom å kontakte oss innen Angrefristen. Vi vil da sende deg en returlapp som du kan printe ut for å sende boksen retur til oss.

6.4. Hvis du benytter angreretten din betaler vi tilbake det du har betalt for Produktet i samsvar med vår tilbakebetalingspolicy (se punkt 8 under).

6.5. Du kan når som helst tegne et nytt abonnement om du skulle ombestemme deg. Du kan si opp eller ta en pause fra Goodiebox-abonnementet ditt via følgende lenke. Hvis du velger å si opp medlemskapet, mister du alle dine Goodiepoints, muligheten for å spare minst 70% på skjønnhet i måneden og early access til våre Limited Edition-bokser.

7. REKLAMASJON

7.1 Hvis et Produkt er feilaktig kan du innen rimelig tid reklamere produktet og få instruksjoner om hvordan du returnerer det. Du kan enkelt kontakte vår Goodiebox support via [email protected] Tilbakebetaling for feilaktig produkt skjer i samsvar med vår tilbakebetalingspolicy (se punkt 8 under).

8. TILBAKEBETALING

8.1. Hvis du leverer tilbake et Produkt til oss for at du har benyttet din angrerett (se punkt 7 over), kommer vi til å gjennomføre tilbakebetaling snarest og senest innen 30 dager fra den dagen da vi mottok Produktet. Vi kommer deretter til å betale tilbake prisen for Produktet i tillegg til eventuelle fraktkostnader. Du får imidlertid selv bære kostnaden for å returnere Produktet til oss (se punkt 7.3). 8.2. Hvis du leverer tilbake et Produkt til oss av andre grunner (f.eks. for at du anser at Produktet er feilaktig), kommer vi til å undersøke det returnerte Produktet og gi deg beskjed om tilbakebetaling via e-post innen rimelig tid. Vi gjennomfører vanligvis tilbakebetalingen så fort som mulig og senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok det reklamerte Produktet. Vi kommer deretter til å betale tilbake prisen for Produktet. 8.3. Vi betaler vanligvis tilbake penger til deg med samme metode som du brukte for å betale oss.

9. ANSVAR

9.1. Hvis du er konsument reguleres vårt ansvar for Produktene i Forbrukerkjøpsloven. Utover dette tar vi kun ansvar for brudd mot disse vilkårene og bare til et sammenlagt beløp som tilsvarer din årsavgift for Abonnementet, så lenge det ikke foreligger grov uaktsomhet. Begrensingene gjelder ikke i den utstrekning de vil begrense dine rettigheter under den obligatoriske loven.

10. FRIGJØRINGSGRUNNER

10.1. Hvis oppfyllelsen av våre forpliktelser vesentlig vanskeliggjøres eller forhindres på grunn av omstendigheter som vi ikke kan styre, som f.eks. arbeidskonflikt, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret grunnlov, inngrep fra myndigheter eller feil eller forsinkelser av tjenester fra underleverandører på grunn av omstendigheter som har blitt angitt, skal dette utgjøre frigjøringsgrunn som medfører framflytting av tidspunkt for prestasjonen og frigjøring fra erstatningskrav og andre sanksjoner. Dette skal imidlertid ikke begrense dine rettigheter ifølge konsumentkjøpsloven eller annen tvingende lov.

11. TREDJEPARTNETTSTEDER

11.1. Nettsteder kan inneholde linker til nettsteder som drives av en av våre partnere, annonsører eller konsernselskaper eller annen tredje part. Observer at vi ikke tar ansvar for innholdet på slike nettsteder eller for de varer eller tjenester som tilbys der.

12. MELDING

12.1. Du kan enkelt kontakte vår kundeservice via [email protected]

13. IMMATERIELLE RETTIGHETER

13.1. Vi eller våre lisensgivere eier alle immaterielle rettigheter til Nettstedet og alt materiale som publiseres på Nettstedet. Disse verkene er beskyttet av opphavsrettsloven og alle slike rettigheter forbeholdes. 13.2. Du får til personlig bruk skrive ut en kopi og laste ned utdrag av sider på Nettsiden. Du får derimot ikke bruke noe av vårt opphavsrettslig beskyttede materiale til kommersiell bruk uten å først skaffe en lisens fra oss eller fra våre lisensgivere. 13.3. Gjennom Abonnementet gir du oss en ugjenkallelig rett til å sitere de kommentarer som angår oss, Produktene eller Abonnementene som du skriver om på nettsted, blogg eller sosialt medium og bruke sitatet på vår side, på sosiale medier og i annen markedsføring.

14. TILLEGG OG ENDRINGER

14.1. Vi har rett til å fra tid til annen gjøre tillegg og endringer i disse villkårene. Du er bundet til de vilkårene som gjelder ved det tidspunktet du søker om Abonnement, såvidt vi ikke informere deg om endringer av tillegg og du innen 60 dager fra det at slik informasjon ble sendt, gir oss beskjed om at du ikke aksepterer slike endrede vilkår (hvor Abonnementet umiddelbart opphører).

15. OVERFØRING AV RETTIGHETER OG PLIKTER

15.1. Du får ikke overføre dine rettigheter eller plikter ifølge Abonnementet uten skriftlig samtykke fra oss. Vi får imidlertid overføre våre rettigheter eller plikter ifølge Abonnementet når som helst under abonnementperioden.

16. LOV OG TVIST

16.1. Disse vilkårene og Abonnementene skal tolkes og brukes i samsvar med norsk lov. Tvist med anledning av disse vilkårene eller Abonnementet skal avgjøres av allmenn domstol.