Köpvillkor

Villkoren gäller för bygoodiebox.com/se/sv och de prenumerationstjänster som erbjuds på webbsidan samt de produkter som levereras kopplat till prenumerationerna.

Vänligen läs igenom köpvillkoren. Genom att använda webbsidan eller ansöka om en Goodiebox-prenumeration via webbsidan godtar du villkoren och förbinder dig att följa dem. Goodiebox rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor.

Vi är av den personliga åsikten att köpvillkor inte är så enkla att förstå. Tvärtom. Man kan lätt få uppfattningen att de är skrivna av jurister och för jurister. Villkoren skyddar dock dig som konsument och därför är det viktigt att du har satt dig in i alla detaljer. Om du har frågor gällande våra köpvillkor så är du alltid välkommen att kontakta oss på +46 77 588 81 57

1. VÅRA UPPGIFTER

GOODIEBOX APS - CVR NR. 34 08 72 88

ARTILLERIVEJ 86, VÅNING 5, 2300 KÖPENHAMN S

E-MAIL: [email protected]

HEMMAHÖRANDE: KÖPENHAMN

2. MEDLEMSANSÖKAN OCH PRENUMERATIONSVILLKOR

2.1 Du kan endast teckna en Goodieboxprenumeration om du är över 18 år. Du ska också vara uppmärksam på att webbsidan endast förmedlar prenumerationer som levererar produkter till adresser i Sverige.

2.2 När du har ansökt om en GB prenumeration via webbsidan så kommer vi bekräfta att vi fått din ansökan genom att skicka ett meddelande till den e-mailadress som du uppgett. Avtalet mellan dig och GB har först ingåtts när vi i ett e-mail till dig bekräftar att produkterna har skickats eller kommer skickas till dig.

2.3 Prenumerationsavtalet innebär att du en gång per kalendermånad får levererat produkter till den adress som du har uppgett. Vissa specifika prenumerationer (t.ex gåvotjänster) kan vara begränsade till en leverans vilket innebär att avtalet endast gäller för den här särskilda leveransen och automatiskt upphör därefter. GB -produkten är som utgångspunkt sammansatt av flera (5-7) olika produkter som levereras i ett särskilt paket. - en Goodiebox. Produkterna kan vara i specialstorlek, vanlig storlek, reseförpackning, och/eller gratisprov.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att ingå ett avtal med dig utan vidare motivering.

3. PRISER

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar, så gäller de priser och fraktpriser som uppges på webbsidan. Priserna är inklusive moms.

3.2 Priset för en prenumeration består normalt av en månatlig prenumerationsavgift (t.ex en månadsavgift). De priser som är gällande för din prenumeration på Goodiebox förtydligas i samband med din ansökan om en GB-prenumeration.

3.3 Priser och fraktkostnader kan ändras när som helst. Du är bunden av de priser som gäller vid den tidspunkt du har tecknat din prenumeration såvida vi inte ger dig besked om prisändringar och du inte inom 20 dagar från det datumet, då meddelandet skickades, meddelar GB att du inte accepterar sådana ändrade villkor. (GB prenumerationen kommer därmed upphöra omgående).

3.4 Anledningen till att vi har skapat en personlig Goodiebox-kod till dig är för att hitta nya medlemmar genom dina kanaler. Det är därför mot reglerna att posta din kod med reklam-intentioner och/eller i andra sammanhang där det inte hör hemma. Det är inte heller lagligt att använda Goodiebox varumärke eller andra versioner (till exempel med felstavningar) i URL-kombinationer för att attrahera nya besökare som registrerar sig med ovan nämda kod.

4. BETALNING

4.1 När du tecknar en Goodiebox-prenumerationen accepterar du att betala den månadsvisa prenumerationsavgiften fram till prenumerationen sägs upp.

4.2 Den första månadsvisa prenumerationsavgiften betalas direkt i samband med din ansökan om prenumeration och efterföljande månadsvisa prenumerationsavgifter betalas normalt den 28:e varje kalendermånad. Om din ansökan om GB-prenumeration ej beviljas kommer ingen avgift att krävas. OBS! Om du anmäler dig innan månadens utskick, så kommer kostnaden för den föregående månadens produktutskick (såvida inte det är slutsålt) dras från ditt konto först och därefter den aktuella månadens Goodiebox. Det kommer vara en vecka mellan betalningarna.

4.3 Betalning sker med ett kredit- eller betalkort (Mastercard,Visa). När du blir medlem och skriver in dina betalningsuppgifter så accepterar du att vi kan dra den månadsvisa prenumerationsavgiften från ditt kredit- eller betalkort. Detta gäller automatisk fram till det att du ändrar din betalning via ditt konto på webbsidan eller genom att du skickar ett mail [email protected] (under förutsättning att vi hinner ändra i betalningen innanför vår tidsram).

4.4 Betalning kan också ske med Goodiebox presentkort eller voucher (i linje med de villkor som gäller för vouchern eller presentkortet i fråga).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditupplysning på dig.

4.6 Om du ska ändra, slänga eller förnya ditt kredit- eller betalkort kan du ändra inställningarna för betalning via din profil eller genom att du skickar ett mail till [email protected] (under förutsättning att vi hinner ändra i betalningen innanför vår tidsram).

4.7 Vi vill gärna uppmärksamma dig på att erbjudanden och rabatter inte kan kombineras med andra existerande rabatter, nedsatta varor eller priskampanjer.

5. LEVERANSTID

5.1 Efter att du tecknat en prenumeration så kommer du att få GB produkter varje månad. Beroende på vilken tidpunkt under kalendermånaden som du har tecknat en prenumeration, så kommer de första GB produkter levereras antingen samma månad eller nästa månad. En leveranstid kommer aviseras i den information du mottar när GB-produkterna har skickats eller har skickats till dig.

5.2 Om en GB produkt är slutsåld så förbehåller vi oss rätten att inte skicka den tilltänkta GB produkten i den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte krävas en prenumerationsavgift för månaden i fråga.

6. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRNYELSE AV PRENUMERATION

6.1 Du och GB kan när som helst och utan motivering säga upp prenumerationen så att den upphör omedelbart oavsett vilken månatlig prenumeration det gäller

6.2 Du kan avsluta din prenumeration genom att skicka ett e-mail till [email protected]. GB säger upp prenumerationen genom att skicka ett meddelande tillbaka till den e-mailadress du skriver från.

7. ÅNGERRÄTT

7.1 Som konsument kan du enligt lag ångra ditt köp inom 14 dagar (ångerrätten) från den dagen du får en GB-produkt. Denna ångerrätt ska alltid omfatta minst sju arbetsdagar.

7.2 Du kan endast utnyttja ångerrätten om GB-produkterna är orörda/obruten förpackning. Det gäller inte om GB-produkterna har skadats eller ändrats på grund av att man var tvungen att undersöka produkterna, genom en handling som inte kan härledas till dig.

7.3 Du utnyttjar din ångerrätt genom att kontakta oss innan ångerfristen har löpt ut och tar själv ansvar för att returnera GB-produkten till oss. Du kan kontakta oss genom att skicka ett mail till [email protected]. Produkten kan returneras till Goodiebox ApS, Artillerivej 86, våning 5, 2300 Köpenhamn S.

7.4 Om du utnyttjar ångerrätten så återbetalar GB det du har betalt för GB-produkterna enligt vår returpolicy (se punkt 9 nedan).

7.5 Information om din lagstadgade ångerrätt finns också i det e-mail som informerar dig om att en GB-produkt har skickats eller kommer att skickas till dig

8. KLAGOMÅL

8.1 Från och med den 15 februari 2016 får alla konsumenter i EU en ny gemensam onlineplattform för klagomål, som ger möjlighet att klaga direkt till företag i andra EU-länder. Avsikten med den europeiska onlineplattformen är att göra det enklare för konsumenter och näthandlare att hantera klagomål över gränserna. Du ska självklart också ha denna möjlighet. Du finner länken till portalen här http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi hoppas dock att du tar upp eventuella missöden med oss. Det är smidigare för dig, då vi står redo att ta emot ditt samtal eller e-mail. Vi gör allt för att hjälpa dig som kund.

9. RETURPOLICY

9.1 Om du returnerar en GB-produkt till oss efter att ångerfristen gått ut (se punkt 7 ovan) så kommer vi genomföra en snabb återbetalning - senast 14 dagar från det datumet som vi har mottagit en GB-produkt i retur. Vi kommer då att betala tillbaka GB-produktens pris och eventuella fraktkostnader. Du ska dock själv bära kostnaden genom att returnera en GB-produkt till oss (jfr. Punkt 7.3 ovan).

9.2 Om du returnerar en GB-produkt av andra anledningar (tex. för att du finner en defekt) så kommer vi undersöka den returnerade produkten och ge besked till dig via e-mail inom rimlig tid gällande din återbetalning. Vi gör normalt en återbetalning snarast möjligt och senast 14 dagar från det datum som vi mottog information om att du önskar att annullera köpet. Vi kommer alltså att återbetala GB-produktens pris, eventuella fraktkostnader och de tänkbara utgifter du har haft av att returnera produkten till oss.

9.2.1 Vi kommer som utgångspunkt betala tillbaka pengarna till dig med samma betalningsmetod som du har använt

10. FORCE MAJEUR

10.1 GB är inte ansvarig för att villkoren inte uppfylls eller att förseningar sker som gör att vi inte kan leva upp till våra förpliktelser gällande prenumerationen i anledning av påverkan bortom vår kontroll (f m)

10.2 F M innefattar varje händelse, handling, incident eller olycka bortom vår kontroll . Det är följande:

10.2.1 Strejker, lock-out och andra fackliga aktioner

10.2.2 Samhällsolydnad, uppror, invasion, terrorangrepp, hot om terrorangrepp, krig eller hot om krig, samt förberedelse till krig

10.2.3 Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, epidemier eller andra naturkatastrofer

10.2.4 Hinder att använda järnvägar, fartyg, flyg, biltransport eller en annan form av offentlig eller privat transport

10.2.5 Hinder att använda offentliga eller privata telefonnät

10.3 Våra förpliktelser kopplade till envar prenumeration upphör att uppfyllas i den period som fm-händelsen pågår. GB kommer att ta till de rimliga medel vi kan för att stoppa fmhändelsen eller finna en lösning för att våra förpliktelser gällande prenumerationen kan uppfyllas trots force majeur-händelsen.

11. TREDJEPARTS-WEBBSIDOR

11.1 Den här webbsidan kan innehålla länkar till hemsidor som drivs av en av våra partners, annonsörer eller anknutna företag eller annan tredje part. Lägg märke till att vi inte är ansvariga för innehållet på dessa webbsidor eller de varor och tjänster som erbjuds där.

12. MEDDELANDEN

12.1 Meddelanden till oss ska skickas på [email protected]. Meddelanden till dig skickas till den e-mailadress som du har angett på webbsidan.

13 INTELLEKTUELL EGENDOMSRÄTT

13.1 GB eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till webbsidan och allt material som läggs ut på webbsidan. De här rättigheterna samt materialet är skyddade av copyright som gäller utan undantag.

13.2 Du kan för privat bruk skriva ut en kopia eller ladda ner ett utdrag av en sida från webbsidan. Du får inte använda någon del av det upphovsrättsskyddade materialet till kommersiella ändamål utan att först köpa en licens från oss eller vår licensgivare.

13.3 Vid tecknande av en prenumeration ger du oss rätten att citera dig från kommentarer om Goodiebox, Goodiebox produkter och/eller prenumeration som du har lagt upp på hemsidan, bloggar eller sociala medier samt att använda citat på vår hemsida, på sociala medier och vid annan marknadsföring.

14. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

14.1 Vi kan vid olika tidpunkter lägga till eller ändra i villkoren. Du är förpliktigad att följa de villkor som gäller vid den tidpunkten som du har tecknat en GB-prenumeration, såvida vi inte meddelar dig om ändringar i dessa villkor och du inte inom 60 dagar från det datumet som meddelandet har skickats, informerar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (i detta fall kommer prenumerationen att upphöra direkt).

15. DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

15.1 Du får inte missbruka dina rättigheter eller ej fullfölja dina förpliktelser gällande prenumerationen utan vårt skriftliga samtycke. GB kan när som helst under din prenumerationsperiod använda oss av våra rättigheter och skyldigheter kopplat till prenumerationen.

16. LAGSTIFTNING OCH TVISTER

16.1 Dessa villkor och din prenumeration ska tolkas och tillämpas i enighet med svensk (dansk) lagstiftning. Tvister kopplat till de här villkoren eller din prenumeration ska avgöras i den danska civildomstolen.

17. PRESENTKORT

17.1 Köparen av ett presentkort har två veckors returrätt då pengarna kan föras tillbaka. Pengarna kan endast föras tillbaka om presentkortet inte blivit inlöst av mottagaren.

17.2 Mottagaren av presentkortet kan ej få kortets värde utbetalt.

17.3 När presentkortet löses in kommer mottagaren att få den första boxen vid nästa box-utskick (i mitten av varje månad)

17.4 Om man som presentkorts-prenumerant är missnöjd med en box kan man inte få pengaersättning för boxen. Däremot kan man skicka boxen i retur och få 498 Goodiepoints på sin användarprofil, som motsvarar värdet av en ny Goodiebox som kan användas till en tidigare box eller en box efter presentkortsprenumerationen har utlöpt.